KURSUSRINGEN - Bevæg dig glad - salen

11.05 - 12.20

Salen på 3. etage.