Kaffe og Kultur - Dannelsen - hvad kan det bruges til i dag? Ved Elisabeth Wive Bissen

Kaffe og Kultur med hygge, snak, kaffe og kage - Aktuelt emne!