Serviceassistent til VOC Valby med tiltrædelse 1. november 2020

Serviceassistent til VOC Valby med tiltrædelse 1. november 2020.

VOC Valby er en privat/selvejende institution som rummer en masse sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud.

På nuværende tidspunkt er der ansat en centerleder, en frivillighedsassistent, en timelønnet medhjælper og der søges nu en person til en nyoprettet stilling som serviceassistent.

Stillingen er en fast normeret til 37 timer ugentligt.

Vi søger en person, der kan se sig selv i nedenstående:

Ansvar, Opgaver, aktiviteter

Du vil referere til centerlederen.

 • Rengøringsfunktion svarende til 15-25 timer ugentligt – alt efter placering af periodevise rengøringer.
 • Service og praktisk funktion herunder kontakt til frivillige og håndværkere til huset.
 • Koordinering af indkøbsfunktion til hele husets virke herunder inventar, kontorartikler, fødevarer, drikkevarer og til event og arrangementer
 • I samarbejde med centerleder koordinerer arbejdet i køkkenet/cafeen – herunder bemanding af frivillige. Udover dette, når der ikke er frivillige at sørge for lidt køkkenarbejde.
 • Praktisk arbejde med håndtering af borde, stole i dagligdagen og ved arrangementer og event

Uddannelse, erfaring og personlige egenskaber

Der er ikke krav til en særlig uddannelsesmæssig samt erhvervsmæssig baggrund. Det vigtigste er, at du har lyst og energi til at fungere i rollen samt udvikle funktionen i samarbejde med centerleder og øvrige interessenter.

Personlige egenskaber:

 • Oplever det som spændende og sjovt at arbejde med en bred målgruppe herunder seniorer.
 • Kan arbejde selvstændigt og selvkørende efter retninger på opgaver.
 • Kan håndtere vekselvirkningen ml. udførende arbejde og koordinerende opgaver.
 • Oplever det som spændende og som en udfordring, selv at skulle være med til at udvikle den nye rolle som serviceassistent i VOC Valby.
 • Skal kunne håndtere omskiftelighed i planlagte opgaver dagligt og hele tiden. Rolig og velafbalanceret.
 • God til at lytte og snakke med andre.
 • Skabe positiv og anerkendende stil og stemning blandt alle medlemmer og samarbejdspartnere.
 • Kan have mange bolde i luften uden at tabe for meget.

Løn – og ansættelsesvilkår

Aftales konkret med baggrund i erfaring, kompetencer og de skitserede opgaver.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at henvende dig til centerleder Lars Høimark på telefon 5098 1963 eller lars@voc-valby.dk  Ansøgningsfristen er mandag 21. september 2020, kl. 12. Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag 22. september 2020.