AFLYST: Medlemsmøde 5. oktober kl. 13.00 i VOC Valby

Dagsorden til medlemsmødet for Seniorhuset VOC Valby 5. oktober 2020 kl. 13.00 i lokalerne omkring Cafeen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Behandling af indkomne forslag

- Vedtægter til behandling. Opslag i VOC ift. forslag. gennemgås på mødet.

4. Valg til bestyrelsen

a. Valg af formand (lige år) Gitte Søgaard modtager genvalg

b. Valg af næstformand (ulige år) - ikke på valg

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer (optil 5 i alt incl. formand og næstformand) 

Birger Pedersen modtager valg

Margit Johannisson modtager valg

Find Høeg modtager valg

Jytte Larsen ikke tilkendegivet endnu ift genvalg

5. Eventuelt

 

Lars Høimark

Sekretær for udvalget