Kurserne er tilbud til medlemmer af VOC Valby.

Tilmelding og betaling: Du kan tilmelde dig på holdet hos underviseren, som anviser hvorvidt du kan blive optaget og betalingsmetode.

Undervisningen foregår på små hold. Underviserne er både interne og eksterne og de er erfarne og veluddannede. Kurserne under folkeoplysnings loven er arrangeret i samarbejde med Kursusringen- København. Du kan se under hver enkelt kursus, hvilke kurser det drejer sig om.

Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der sædvanligvis er stor efterspørgsel på vore kurser. Betaling sker ved tilmelding. Prisen finder du under det enkelte hold. Materialer er ikke medregnet i de angivne priser.