Søster Franciska, der var medstifter af Katolsk menighedspleje, syntes der var behov for et sted hvor ældre i Valby kunne komme og få et måltid varmt mad i et socialt fællesskab. Søster Franciska opsøgte formanden for Hoffmannsminde, en katolsk fond, der støtter sociale forhold og har forbindelse til Lioba søstrene i Valby.

Sammen kontaktede de De Samvirkende Menighedsplejer, og en bestyrelse, bestående af 3 katolikker og 3 protestanter samt en jurist, blev oprettet.

Det blev det første økumeniske samarbejde i Danmark. De købte den tidligere KFUM bygning på Gl. Jernbanevej 25 i Valby og den 1. oktober 1972 blev Valby Omsorgs Center indviet.

De første år blev der serveret varm mad, lige som der kunne købes mad med hjem. Senere blev der oprettet daghjem med overenskomst med Københavns Kommune. Det var et sted man skulle visiteres til, hvor der blev ydet omsorg.

Der blev med tiden mindre brug for daghjem og der blev færre visiteret, så fra at være et hus hvor ældre blev visiteret til og modtog ydelser, er det nu et Seniorhus hvor seniorer kommer og bidrager.

Men det er stadig et hus med de samme værdier og hvor fællesskabet er vigtigt.