Seniorhuset VOC Valby (§79)

Bestyrelsen af Seniorhuset VOC Valby består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, de vælges blandt seniorhusets brugere hvert år i november.

Det kræver medlemskab af VOC Valby for at kunne opstille til medlemsudvalget.dover dette udpeger den selvejende institution VOC Valby 2 personer.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Gitte Søgaard

Næstformand: Annie Kristoffersen

Find Høgh

Margit Johannisson

Jytte Larsen

Birger Pedersen