Medlemsudvalget

Medlemsudvalget består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, de vælges blandt Seniorhusets brugere hvert år i november. Udvalgets medlemmer sidder for en toårig periode ad gangen.
Det kræver medlemskab af Seniorhuset VOC for at kunne opstille til medlemsudvalget.
Medlemsudvalget har 2 pladser i Seniorhuset VOC´s bestyrelse.

Udvalget består af følgende medlemmer:

Find Høgh
kontakt: hogh@gmail.com

Hans Peter Jespersen
Kontakt: thaihans99@gmail.com

Lizzi Rasmussen

Kontakt: lizziras@gmail.com

Birger D. Pedersen
Kontakt: birgerdpedersen@dukamail.dk

Helge Nielsen
Kontakt: helgenielsen47@gmail.com

Supleanter: Jytte Larsen
Kontakt: jyttelar@gmail.com

Peter Jensen

 

Uddrag af Medlemsudvalgets vedtægter:
Formål – målsætning
At give medlemmerne størst mulighed for medindflydelse – under hensyntagen til praktiske – økonomiske ressourcer.
At formidle brugernes synspunkter.
At deltage i et konstruktivt samarbejde vedr. alle centrale anliggender.
At øge selv-ansvarlighed – egen omsorg – selvværd.
At udarbejde budgetforslag i samarbejde med lederen.