Bestyrelsen af Foreningen Seniorhuset VOC Valby består af 5 medlemmer.

Det kræver medlemskab af VOC Valby for at kunne opstille til medlemsudvalget. udover dette udpeger Fonden VOC Valby 2 personer.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Annie Kristoffersen

Næstformand: Vivi Andersen

Steen Pedersen

Britt Vibefeldt

Helge Nielsen

Udpeget af Fonden VOC Valby

Eva Vinther

Jette Lynnerup Romanelli

Suppleanter

Sørenn Søgaard

Hanne Boldsen

Referater m.m.

Vedtægter for foreningen Seniorhuset VOC Valby tryk her

Referat af medlemsmødet den 15. november 2022 tryk her