Seniorhuset VOC’s behandling af Personoplysninger og personbilleder.

Alle medlemmer skal opgive navn adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr. nr. ved indmeldelse. Disse oplysninger er en betingelse for medlemskab.

Personoplysninger behandles med respekt og offentliggøres ikke.

Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for husets drift.

Vi udleverer aldrig oplysninger som cpr.nr, adresse, eller tlf. nr. uden forudgående aftale med medlemmerne.

Oplysningerne registreres i et elektronisk medlemskartotek på kontoret på en pc som ikke indgår i et netværk, og i et medlemskartotek i papirform. Begge medlemsregistre låses inde når kontoret er lukket.

Når et medlem melder sig ud, slettes alle de oplysninger, som vi har registreret, efter et år.

Når Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune efterspørger det, deler vi oplysninger fra vores medlemskartotek med dem, men kun på medlemmer fra den relevante kommune.

Medlemmer som tilmelder sig kurser arrangeret i samarbejde med Kursusringen skal være opmærksomme på, at deres personoplysninger gives vider til Oplysningsforbundet Kursusringen.

Brug af billeder:

Vi følger gældende lovgivning på området.

Der bliver taget billeder i forbindelse med aktiviteter og arrangementer.

Vi bruger billeder fra aktiviteter i huset på vores hjemmeside, på opslagstavlen, i vores medlemsblad og på Facebook.

Ingen medlemmer får sit billede offentliggjort uden først at have givet sit samtykke.

Vi respekterer medlemmer som ikke ønsker at medvirke på billeder fra huset, eller som ikke ønsker at medvirke på billeder som offentliggøres.

Vedtaget af bestyrelsen den 15 maj 2018