De mindre grupper af frivillige afholder typisk møde en gang hver 14. dag.

Minimum en gang i kvartalet afholder vi et stormøde for de frivillige. Mødet er typisk med det formål at drøfte hvordan tidligere aktiviteter og tiltag er forløbet. Yderligere drøftes den aktuelle situation samt kommende tiltag.

Der foretages løbende tiltag i forhold til inspiration og kompetenceudvikling af de frivillige.

Minimum en gang årligt laves en større aktivitet for de frivillige.