Engelsk

Lær engelsk! Vil du forstå og udtrykke dig på korrekt engelsk, så er det her det foregår. I samarbejde med Kursusringen.

Underviser: Elsebeth Hagemann
Pris:
  

Torsdag kl. 11.00-12.40 – Let øvede

 

Hold (let øvede) er for jer der kan tale lidt engelsk og læse lettere tekster; det vigtigste er at man prøver ;-) På dette hold går vi ikke så hurtigt frem. Holdet kan evt. godt vælges selvom man er ret god til engelsk; man foretrækker måske at arbejde i et langsommere tempo.

Følgende gælder for hold: Vægten er lagt på det mundtlige i arbejdet med forskellige engelske tekster; først og fremmest en roman - men også andre skønlitterære tekster. Desuden faglitteratur - fx aktuelle artikler. Derudover lege/spil og lidt grammatik (som støtte til det mundtlige). Kursisternes mening har naturligvis indflydelse på undervisningens indhold. Da underviseren er en meget erfaren engelsklærer - og holdene er så små (de må kun have en vis størrelse) - kan man få rigtig meget ud af undervisningen. 

Nærmere besked kommer i forbindelse med kursusindskrivning.