Engelsk

Engelsk

Lær engelsk! Vil du forstå og udtrykke dig på korrekt engelsk, så er det her det foregår. I samarbejde med Kursusringen.

Underviser: Elsebeth Hagemann
Pris:
  385 kr. (plus udgift til kopier)

Torsdag kl. 11.00-12.30 – Let øvede

Torsdag kl. 13.00-14.40 – Konversation

Hold 1 (let øvede) er for jer der kan tale lidt engelsk og læse lettere tekster; det vigtigste er at man prøver ;-) På dette hold går vi ikke så hurtigt frem. Holdet kan evt. godt vælges selvom man er ret god til engelsk; man foretrækker måske at arbejde i et langsommere tempo.

Hold 2 (konversation) er for jer der kan læse sværere/længere tekster og er med på at lektionerne næsten udelukkende foregår på engelsk. På hold 2 går vi forholdsvis hurtigt frem og arbejder med et noget mere omfangsrigt materiale. Alligevel kan holdet evt. vælges selvom man ikke er super god til engelsk; man foretrækker måske at blive kraftigt udfordret  ;)

Følgende gælder for begge hold: Vægten er lagt på det mundtlige i arbejdet med forskellige engelske tekster; først og fremmest en roman - men også andre skønlitterære tekster. Desuden faglitteratur - fx aktuelle artikler. Derudover lege/spil og lidt grammatik (som støtte til det mundtlige). Kursisternes mening har naturligvis indflydelse på undervisningens indhold. Da underviseren er en meget erfaren engelsklærer - og holdene er så små (de må kun have en vis størrelse) - kan man få rigtig meget ud af undervisningen.