Vi tager på forskellige udflugter korte som lange.

Turene vil løbende blive annonceret på facebook, hjemmesiden og opslagstavle. 

Har du en ide til en tur, kan du kontakte os.

Vær opmærksom på ved ture:

Ved ture sættes der opslag op 14 dage før med sted, dato, mødetidspunkt og pris.

Der tages hensyn til at flest mulig kan komme med, men nogle ture er måske ikke egnet for "gangbesværede". Dette kan ofte løses ved at flere deler en Taxa fra stationen til bestemmelsesstedet.

Nogle ture kan slutte, så der kan køres hjem på pensionistkortet, andre senere. Ligesom der kan være ture, hvor man har madpakke med og ture hvor der vælges et sted at spise. Det er turlederen der beslutter, hvor og hvad. Der kan arrangeres ture hele året. Foreslå eller vælg den/de ture, der passer dig.

Fælles for alle ture er at man mødes på Valby Station. Mere informationer om turene kommer senere.